Lietuvos grūdų ir rapsų supirkimo įmonės šių metų sausio mėnesį eksportavo 72,266 tūkst. t rapsų – daugiau kaip 15 kartų didesnį kiekį, palyginti su 2019 m. sausio mėnesį eksportuotu kiekiu. Jie išvežti į Latviją, Vokietiją ir Nyderlandus (vidutinė kaina – 389,91 EUR/t).

Grūdų eksportas 2020 m. sausio mėnesį sudarė 78,851 tūkst. t – 16,63 proc. didesnis negu 2019 m. sausio mėnesį. Iš jų kviečių eksportas 2020 m. sausio mėnesį sudarė daugiau kaip 91 proc. (72,131 tūkst. t). Palyginti su 2019 m. analogišku laikotarpiu, kviečių eksportas 2020 m. sausį buvo 3 kartais didesnis. Kviečiai eksportuoti į nemažą skaičių šalių: Latviją, Vokietiją, Daniją, Portugaliją, Ispaniją, Italiją, Turkiją ir Nigeriją (vidutinė kaina – 197,17 EUR/t). Miežių eksportas 2020 m. sausio mėnesį, palyginti su 2019 m. sausiu, buvo mažesnis 90,52 proc. ir sudarė 2,341 tūkst. t. Didžiąją dalį eksportuotų miežių (91 proc.) sudarė pašariniai (II klasės) miežiai. Miežiai buvo eksportuoti į Latviją, Lenkiją, Estiją ir Egiptą (vidutinė kaina – 179,23 EUR/t). Avižų išvežimas 2020 m. sausio mėnesį, palyginti su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, sumažėjo 66,45 proc. ir sudarė 2,635 tūkst. t. Jos išvežtos į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją (vidutinė kaina – 168,87 EUR/t).

2020 m. sausio mėnesį eksportuota 20,981 tūkst. t žirnių – 8,89 proc. didesnis kiekis negu 2019 m. sausio mėnesį. Jie buvo išvežti į Lenkiją, Belgiją ir Nyderlandus (vidutinė kaina – 196,88 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvos rapsų eksportas 2020 m. sausio mėnesį buvo daugiau kaip 15 kartų didesnis negu praėjusių metų analogišku laikotarpiu