2020 m. 6–9 sav. (2020 m. vasario 3–kovo 1 d.)

*lyginant 2020 m. 9 savaitę su 2020 m. 8 savaite
**lyginant 2020 m. 9 savaitę su 2019 m. 9 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 6–9 sav.