2020 m. 8–11 sav. (2020 m. vasario 17–kovo 15 d.)

*lyginant 2020 m. 11 savaitę su 10 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 8–11 sav.