* lyginant 2020 m. vasario mėn. su sausio mėn.
** lyginant 2020 m. vasario mėn. su 2019 m. vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių pardavimas vidaus rinkoje 2019 m. gruodžio–2020 m.vasario mėn., tūkst. vnt.