2020 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 36,84 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 36,72 proc. daugiau galvijienos skerdenų. Palyginti su 2019 m. vasario mėn., skerdimų skaičius padidėjo 46,77 proc. 2020 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo mažesnė 6,00 proc. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 276,39 kg ir buvo tik 0,09 proc. mažesnis nei sausio mėn. Šių metų vasario mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė tik 2,87 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. vasario mėn. padidėjo