2020 m. vasario mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš Lietuvos augintojų supirko 7,434 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 38,32 proc., avižos – 27,93 proc., žirniai – 15,24 proc., kvietrugiai – 9,20 proc., pupos – 3,91 proc., rugiai – 1,77 proc., grikiai – 1,44 proc., miežiai – 1,21 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų šių metų vasario mėn., palyginti su sausio mėn., padidėjo 29,47 proc., o, palyginti su 2019 m. vasario mėn., sumažėjo 9,95 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,52 proc. visų supirktų 2020 m. vasario mėn. grūdų Lietuvoje. Ekologiškų avižų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 69,97 proc. didesnė nei įprastinių avižų, rapsų – 66,47 proc., kukurūzų – 51,65 proc., pupų – 47,59 proc., grikių – 42,25 proc., žirnių – 36,47 proc., kviečių – 27,10 proc., miežių – 22,12 proc., rugių – 7,54 proc., o kvietrugių – buvo mažesnė 1,99 proc. 2020 m. vasario mėn., palyginti su 2019 m. vasario mėn., ekologiškų miežių kaina buvo mažesnė 44,86 proc., kvietrugių – 36,51 proc., rugių – 29,73 proc., žirnių – 23,59 proc., avižų – 21,16 proc., kviečių – 16,87 proc., pupų – 3,20 proc., o grikių – buvo didesnė 88,10 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2020 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., padidėjo 46,53 proc. ir sudarė 16,289 tūkst. t. Ekologiški kviečiai sudarė 46,71 proc. ekologiškų grūdų eksporto, žirniai – 21,23 proc., avižos – 17,08 proc., pupos – 6,17 proc., grikiai – 3,17 proc., kvietrugiai – 2,69 proc., rugiai – 1,75 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų vasario mėn. siekė 1,123 tūkst. t, iš kurių avižos sudarė 31,11 proc., grikiai – 27,74 proc., kviečiai – 24,32 proc., rugiai – 5,75 proc. 2020 m. vasario mėn. buvo perdirbta tik 251,04 t ekologiškų grūdų, o vasario mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 57,443 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainos 2020 m. vasario mėn. mažėjo