2020 m. 11–14 sav. (2020 m. kovo 9–balandžio 5 d.)

*lyginant 2020 m. 14 savaitę su 2020 m. 13 savaite
**lyginant 2020 m. 14 savaitę su 2019 m. 14 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 11–14 sav.