Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2019 m. iš Lietuvos augintojų supirko 199,61 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių ekologiški kviečiai sudarė 49,81 proc., avižos – 19,35 proc., žirniai – 9,29 proc., pupos – 5,65 proc., rugiai – 4,63 proc., kvietrugiai – 4,39 proc., grikiai – 4,23 proc., miežiai – 1,88 proc., kukurūzai – 0,71 proc. Ekologiškų rugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 159,85 EUR/t, kvietrugių – 165,43 EUR/t, avižų – 235,38 EUR/t, kviečių – 248,57 EUR/t, kukurūzų – 264,13 EUR/t, miežių – 294,33 EUR/t, grikių – 318,42 EUR/t, žirnių – 332,98 EUR/t, pupų – 365,46 EUR/t, lubinų – 386,75 EUR/t. Beveik visų ekologiškų ir įprastinių grūdų kainos skirtumas 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje praėjusiais metais buvo 15,71 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kvietrugių – 18,15 proc., lubinų – 23,30 proc., rugių – 28,84 proc., kviečių – 43,12 proc., pupų – 50,85 proc., kukurūzų – 60,84 proc., avižų – 75,32 proc., miežių – 80,05 proc., žirnių – 85,16 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus. 2019 m. ekologiškų rapsų sėklų buvo supirkta iš Lietuvos augintojų 5,123 tūkst. t, sojos – 2,121 tūkst. t, o vidutinė ekologiškų rapsų sėklų supirkimo kaina sudarė 804,15 EUR/t, sojos – 586,15 EUR/t.

2019 m. sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 80,81 proc. supirktų iš Lietuvos augintojų ir importuotų ekologiškų grūdų. Praėjusiais metais sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 190,038 tūkst. t ekologiškų grūdų. Ekologiški kviečiai sudarė 41,99 proc. visų ekologiškų grūdų eksporto iš Lietuvos, avižos – 27,94 proc., žirniai – 13,09 proc., pupos – 4,64 proc., kvietrugiai – 4,28 proc., grikiai – 4,01 proc., rugiai – 3,28 proc., miežiai – 0,69 proc. Ekologiškų lubinų eksporto vidutinė kaina analizuojamu laikotarpiu buvo 482,07 EUR/t, grikių – 447,34 EUR/t, pupų – 419,48 EUR/t, žirnių – 377,73 EUR/t, miežių – 357,56 EUR/t, avižų – 314,96 EUR/t, kviečių – 294,94 EUR/t, rugių – 244,91 EUR/t, kvietrugių – 221,88 EUR/t. 2019 m. buvo išvežta iš Lietuvos į kitas ES šalis 4,89 tūkst. t ekologiškų rapsų, 2,19 tūkst. t sojos, o ekologiškų rapsų vidutinė išvežimo kaina sudarė 862,94 EUR/t, sojos – 535,26 EUR/t.

Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2019 m. į Lietuvą importavo 35,561 tūkst. t ekologiškų grūdų. Daugiausia įvežė ekologiškų avižų (32,21 proc.), kviečių (27,81 proc.) ir žirnių (18,54 proc.). Praėjusiais metais Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo įmonėse buvo perdirbta 4,397 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių daugiausia – grikių, rugių ir kviečių.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo