Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2020 m. 14 savaitę (03 30–04 05) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 188,46 EUR/t – kaina buvo 0,94 proc. didesnė negu prieš savaitę (13 savaitę (03 23–29), bet 4,93 proc. mažesnė negu prieš metus (2019 m. 14 savaitę (04 01–07). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 14 savaitę, palyginti su kovo pabaigoje buvusia kaina, padidėjo 1,78 proc. (iki 152,39 EUR/t), bet buvo 12,39 proc. mažesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 163,81 EUR/t – 16,55 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bet 5,83 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Esant maistinių avižų paklausai, jų vidutinė supirkimo kaina 2020 m. 14 savaitę, palyginti su 13 savaite, išaugo net 20,81 proc. (iki 170,75 EUR/t).

Analizuojamu laikotarpiu rapsai buvo superkami vidutiniškai po 364,15 EUR/t – 3,41 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę ir 0,96 proc. pigiau negu prieš metus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2020 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje daugelio grūdų supirkimo kainos padidėjo