ES pasėlių derlingumo prognozių sistemos (toliau – MARS) 2020 m. kovo mėnesio duomenimis, 2020 m. pagrindinių žieminių javų derlingumas gali būti mažesnis nei 2019 m. Daugelyje Europos šalių 2019–2020 m. žiema buvo šilčiausia arba viena šilčiausių nuo 1979 m. Didžiojoje dalyje Europos regionų vidutinė paros temperatūra buvo 2–4 C° aukštesnė nei sezono vidurkis, o Rytų ir Šiaurės Europoje vyravo dar didesnės temperatūros anomalijos.

Dėl švelnių žiemų žieminiai javai Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europoje yra išsivystę ir geros būklės. Didelis kritulių trūkumas pastebimas pagrindiniuose kietųjų kviečių auginimo regionuose (pietų Italijoje, didžiojoje dalyje Ispanijos, Graikijoje), taip pat didelėje Pietų ir Rytų Rumunijos dalyje, šiaurinėje Bulgarijoje. Tikimasi, kad daugumoje šių regionų kritulių bus pakankamai, kad būtų išvengta tiesioginio poveikio derlingumui.

Tačiau svarbiausiuose grūdų auginimo regionuose Šiaurės Vakarų Europoje (Prancūzijoje, Beniliukso šalyse, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje) susiduriama su pernelyg drėgnomis sąlygomis. Šiuose regionuose buvo nepalankios meteorologinės sąlygos sėjant žieminius javus. Taip pat vėluoja ir vasarinių javų sėja. Prognozuojama, kad meteorologinės sąlygos kovo antroje pusėje gali būti ir nepakankamai palankios pasėliams. Šiame ankstyvajame sezono etape numatomos pasėlių prognozės daugiausia grindžiamos istorinėmis tendencijomis.

MARS analitikai prognozuoja, kad 2020 m. ES šalyse bendras kviečių derlingumas turėtų sudaryti 5,66 t/ha, tai būtų 2,2 proc. mažiau nei praėjusiais metais, bet vidutiniškai 2,2 proc. daugiau nei per pastaruosius penkerius metus. ES rugių derlingumas 2020 m. prognozuojamas 3,84 t/ha ir tai būtų 0,8 proc. mažesnis derlingumas nei 2019 m., bet vidutiniškai 0,8 proc. didesnis, palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu.

MARS analitikai prognozuoja, kad 2020 m. rapsų derlingumas ES šalyse gali sudaryti 3,18 t/ha ir tai būtų 6,7 proc. daugiau nei praėjusį sezoną ir 2,9 proc. daugiau, palyginti su pastaraisiais penkeriais metais.

Šaltinis: MARS

Europoje 2020 m. prognozuojamas mažesnis žieminių javų derlingumas nei 2019 m.