Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2019 m., palyginti su 2018 m., Europos Sąjungoje (toliau – ES) kiaušinių gavyba padidėjo tik 1,9 proc. (nuo 7,349 mln. t iki 7,210 mln. t). Didžiausią dalį parduodamų kiaušinių pagamina septynios Europos šalys. 2019 m. daugiausia kiaušinių pagamino Prancūzija (1,007 mln. t), Vokietija (926,0 tūkst. t), Ispanija (891,0 tūkst.t), Italija (800,8 tūkst. t), Jungtinė Karalystė (719,7 tūkst. t), Nyderlandai (703,0 tūkst. t) ir Lenkija (649,5 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo pagaminta 51,0 tūkst. t kiaušinių – tiek pat, kiek ir 2018 m. ES patenkina šalies gyventojų poreikius, nes apsirūpinimas kiaušiniais pastaraisiais metais siekė 103 proc.

2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, ES kiaušinių eksportas sumažėjo 19,6 proc. (iki 24,604 tūkst. t).
2019 m. ES kiaušinių gavybos eksportas sudarė 341,240 tūkst. t, ir palyginti su 2018 m., padidėjo 11,1 proc. Pagrindinės kiaušinių eksporto šalys buvo Japonija (77,896 tūkst. t), Rusija (50,637 tūkst. t), Šveicarija (43,361 tūkst.t), Irakas (18,024 tūkst.t) ir Izraelis (13,238 tūkst.t). ES šalys į kitas šalis eksportavo 138,084 tūkst. t. kiaušinių. ES kiaušinių eksportas į Pietų Korėją padidėjo 101,2 proc., į Mauritaniją – 55,9 proc., į Ukrainą – 43 proc., į Turkiją – 39,9 proc., o į Tailandą sumažėjo 2,8 proc.

EK duomenimis, 2019 m. kiaušinių importas ES sudarė 23,916 tūkst. t, t. y. 17 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. Daugiausia kiaušinių importavo iš Ukrainos (12,386 tūkst. t), JAV (5,843 tūkst. t), Argentinos (1,365 tūkst. t) ir Albanijos (1,137 tūkst. t). Kitų šalių importas sudarė 3,185 tūkst. t. 2019 m. kiaušinių importas iš Kinijos padidėjo 99 proc., iš Albanijos – 18 proc., o iš Argentinos ir JAV sumažėjo atitinkamai 29,6 ir 17,9 proc. 2019 m., palyginti su 2018 m., Ukrainos kiaušinių importas sumažėjo 10,2 proc. (2019 m. sudarė 52 proc. viso ES kiaušinių importo kiekio).

Kiaušinių importas 2020 m. sausio mėn. sudarė 2,103 tūkst. t, ir palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, padidėjo 75,6 proc. Tai labiausiai lėmė didesnė kiaušinių pasiūla iš JAV ir Ukrainos. Kiaušinių importas iš Ukrainos sudarė 800 tūkst.t, o iš JAV 639 tūkst. t ir, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, padidėjo atitinkamai 43,7 ir 188 proc.

*Išskyrus perinimui skirti kiaušiniai.

Šaltiniai: EK, PoultryWorld

2019 m. ES padidėjo kiaušinių gavyba ir eksportas, tačiau sumažėjo importas