Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) duomenimis, 2020 m. 16 savaitę benzinas A-95 Baltarusijoje pabrango 3,0 proc., Vengrijoje–2,4 proc., Šveicarijoje–1,5 proc., o Armėnijoje atpigo 15,7 proc. Dyzelinas analizuojamu laikotarpiu Baltarusijoje pabrango 3,0 proc.,

Liuksemburge–2,2 proc., Vengrijoje–1,1 proc., o Čekijoje atpigo 21,0 proc.
Per analizuojamą laikotarpį (14–16 savaites) benzinas A-95 Baltarusijoje pabrango 6,0 proc., Rusijoje–5,5 proc., Vengrijoje–1,2 proc., o Armėnijoje atpigo 14,5 proc. Dyzelinas analizuojamu laikotarpiu Rusijoje pabrango 7,3 proc., Rumunijoje–7,2 proc., Baltarusijoje–6,3 proc., o Čekijoje atpigo 21,0 proc.

Degalų kainos ES ir kitų šalių rinkose 2020 m. 14–16 savaitėmis

Šaltinis: IRU
Šaltinis – ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽUIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Degalų kainos ES ir kitų šalių rinkose 2020 m. 16 savaitę