2020 m. 38–41 sav. (2020 m. rugsėjo 14–spalio 11 d.)

*lyginant 2020 m. 41 savaitę su 40 savaite
**lyginant 2020 m. 41 savaitę su 2019 m. 41 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 38–41 sav.