2020 m. 39–42 sav. (2020 m. rugsėjo 21–spalio 18 d.)

*lyginant 2020 m. 42 savaitę su 41 savaite
**lyginant 2020 m. 42 savaitę su 2019 m. 42 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 39–42 sav.