2020 m. 40–43 sav. (2020 m. rugsėjo 28–spalio 25 d.)

*lyginant 2020 m. 43 savaitę su 42 savaite
**lyginant 2020 m. 43 savaitę su 2019 m. 43 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 40–43 sav.