Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, padidėjo 31,11 proc. Šių metų III ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 164,17 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 52,79 proc., avižos – 17,48 proc., pupos – 11,18 proc., žirniai – 9,35 proc., kvietrugiai – 5,03 proc., miežiai – 2,07 proc., rugiai – 1,51 proc., grikiai – 0,50 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,42 proc. visų supirktų 2020 m. III ketvirtį grūdų Lietuvoje. Šių metų III ketvirtį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, ekologiškų grūdų supirkimo kainos sumažėjo: avižų – 5,62 proc., žirnių – 6,48 proc., kvietrugių – 9,56 proc., kviečių – 17,34 proc., miežių – 18,11 proc., rugių – 25,44 proc., ekologiškų pupų padidėjo 1,48 proc., grikių – 47,99 proc. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 7,00 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kvietrugių – 11,83 proc., rugių – 16,68 proc., kviečių – 29,41 proc., pupų – 59,61 proc., žirnių – 66,60 proc., kukurūzų – 66,72 proc., miežių – 69,59 proc., avižų – 87,17 proc., o rapsų ir lubinų – daugiau nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2020 m. III ketvirtį, palyginti 2019 m. III ketvirčiu, padidėjo 68,62 proc. ir sudarė 67,72 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 56,60 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 17,05 proc., kvietrugiai – 12,17 proc., žirniai – 9,08 proc., miežiai – 2,24 proc., pupos – 1,67 proc., rugiai – 0,55 proc., grikiai – 0,32 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų III ketvirtį, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, padidėjo 19,06 proc. ir sudarė 5,67 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kviečių, avižų ir miežių.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 533,95 t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, padidėjo 50,24 proc., o ekologiškų kruopų sumažėjo 91,84 proc. Daugiausia buvo pagaminta grikių kruopų. Ekologiškos ruginės duonos pardavimo kiekis analizuojamą laikotarpį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, sumažėjo 4,54 proc., o pardavimo kaina padidėjo 10,40 proc.

2020 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 96,42 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. III ketvirtį padidėjo