Per 2020 m. pirmą pusmetį ES kiaušinių sektorius patyrė prekybos srautų sumažėjimą, nes dėl koronaviruso pandemijos visose šalyse buvo paskelbtas karantinas. Trečiame ketvirtyje šalys palaipsniui panaikino izoliavimo priemones ir prekyba kiaušiniais suintensyvėjo. 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, ES kiaušinių eksporto apimtys sumažėjo 7,0 proc. Analizuojamu laikotarpiu ES eksportavo 149,898 tūkst. t kiaušinių. Labiausiai kiaušinių eksporto kiekiai sumažėjo į Jungtinę Karalystę (55,409 tūkst. arba 19,3 proc. mažiau), Japoniją (43,598 tūkst. t arba 14,1 proc. mažiau) ir Tailandą (6,455 tūkst. t arba 10,3 proc. mažiau). Tačiau į Pietų Korėją eksportas padidėjo (5,308 tūkst. t arba 10,3 proc. daugiau), Šveicariją (27,895 tūkst. t arba 4,0 proc. daugiau), Izraelį (10,089 tūkst. t arba 1,9 proc. daugiau). 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES kiaušinių eksportas į kitas šalis sumažėjo 8,2 proc. ir sudarė 56,552 tūkst. t.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. rugsėjo mėn. Lietuvos kiaušinių gavybos įmonės eksportavo 708,708 t. kiaušinių, t. y. 11,68 proc. mažiau nei rugpjūčio mėn. (802,472 t).

EK duomenimis, ES apsirūpinimas kiaušiniais pastaraisiais metais siekė 103 proc. Tačiau ES nedidelę dalį kiaušinių importuoja. 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES kiaušinių importas, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 16,2 proc. ir sudarė 16,911 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindinė ES kiaušinių partnerė buvo Jungtinė Karalystė ir Ukraina. Importo iš Jungtinės Karalystės apimtys sumažėjo 24,20 proc. ir sudarė 18,911 tūkst. t, o į Ukrainą padidėjo 10,3 proc. ir sudarė 8,892 tūkst. t. Mažesnius kiaušinių kiekius importavo iš JAV (3,604 tūkst. t arba 42,3 proc. daugiau), Argentinos (1,390 tūkst. t arba 42,0 proc. daugiau) ir Albanijos (892 t arba 15,8 proc. daugiau). Kitų šakių importas į ES padidėjo 16,2 proc. ir sudarė 16,911 tūkst. t.

Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. rugsėjo mėn. Lietuvos kiaušinių importas sudarė 973,247 t. Jis buvo 49,8 proc. didesnis nei rugpjūčio mėn. (649,639 t).

2020 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn. ES kiaušinių didmeninė pardavimo kaina padidėjo tik (0,23 proc.), tačiau buvo 11,7 proc. mažesnė, palyginti praėjusių metų spalio mėn.

Šaltiniai: EK, STD

2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalių kiaušinių eksportas sumažėjo, o importas padidėjo