Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2021 m. 7 savaitę (02 15–21) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 209,60 EUR/t – kaina buvo 3,10 proc. didesnė negu prieš savaitę (6 savaitę (02 08–14) ir 12,13 proc. didesnė negu prieš metus (2020 m. 7 savaitę (02 10–16). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 7 savaitę sudarė 165,48 EUR/t ir, palyginti su praėjusią savaitę buvusia kaina, buvo mažesnė 2,27 proc., bet 4,85 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 159,30 EUR/t – 2,12 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bei tik 0,80 proc. didesne kaina negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.

Analizuojamu laikotarpiu rapsai buvo superkami vidutiniškai po 431,14 EUR/t – atitinkamai 3,63 proc. ir 9,64 proc. didesne kaina negu prieš savaitę ir metus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2021 m. vasario antroje pusėje grūdų supirkimo kainos kito nevienodai