Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2021 m. 22 savaitę (05 31–06 06) kviečius supirko vidutiniškai po 211,89 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (21 savaitę (05 24–30), ji padidėjo 5,35 proc. bei buvo 9,07 proc. didesnė negu prieš metus (2020 m. 22 savaitę (05 25–31). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 178,91 EUR/t – 2,50 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bei 11,10 proc. didesne kaina negu prieš metus. Rapsai šių metų birželio mėnesio pradžioje buvo superkami vidutiniškai po 509,43 EUR/t – atitinkamai 3,01 proc. ir net 38,11 proc. didesne kaina negu prieš savaitę ir metus.

Tačiau kvietrugių vidutinė supirkimo kaina birželio pradžioje, palyginti su kaina buvusia gegužės mėnesio pabaigoje, sumažėjo 10,38 proc. (iki 149,43 EUR/t) ir buvo 4,08 proc. mažesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Rugių vidutinė supirkimo kaina taip pat sumažėjo – ji 22 savaitę sudarė 133,83 EUR/t ir, palyginti su 21 savaite, sumažėjo 10,71 proc., bei buvo 6,08 proc. mažesnė negu 2020 m. 22 savaitę. 

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų birželio pradžioje kviečių, pašarinių miežių ir rapsų supirkimo kainos padidėjo