Šiais metais per sausio – liepos mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 604,60 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, o tai 0,4 proc. (2,72 tūkst. t) mažiau, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per septynis šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių galvijams ir mišinių kiaulėms gamyba padidėjo atitinkamai 10,0 proc. (16,73 tūkst. t) ir 1,5 proc. (1,84 t). Analizuojamu laikotarpiu premiksų ir mišinių naminiams paukščiams gamyba sumažėjo atitinkamai 3,8 proc. (128 t) ir 15,2 proc. (31,24 tūkst. t), o kačių ir šunų ėdalo padidėjo, atitinkamai 10,9 proc. (6,44 tūkst. t) ir 11,9 proc. (1,25 tūkst. t). Šių metų sausio – liepos mėn., lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) gamyba padidėjo 6,4 proc. (2,36 tūkst. t).

Per septynis šių metų mėn. buvo parduota  417,08 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 62,9 proc. (262,38 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 27,2 proc. (113,52 tūkst. t) – eksportas į ES šalis ir 9,9 proc. (41,18 tūkst. t) – eksportas į trečiąsias šalis. Lyginant šių metų sausio – liepos mėn. su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai padidėjo 0,3 proc. (1,45 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje ir eksportas į ES šalis sumažėjo atitinkamai 1,5 proc. (3,97 tūkst. t) ir 18,0 proc. (24,99 tūkst. t), tačiau eksportas į trečiąsias šalis padidėjo 30,41 tūkst. t (nuo10,77 tūkst. t iki 41,18 tūkst. t).

                                                                                                         Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

Per septynis šių metų mėnesius pagaminta 604,60 tūkst. t kombinuotųjų pašarų