Šiais metais per sausio – rugsėjo mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 795,14 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, 0,5 proc. (3,74 tūkst.  t) daugiau, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per devynis šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių galvijams ir mišinių kiaulėms gamyba padidėjo atitinkamai 10,8 proc. (23,68 tūkst. t) ir 2,6 proc. (4,26 t). Analizuojamu laikotarpiu premiksų ir mišinių naminiams paukščiams gamyba sumažėjo atitinkamai 1,1 proc. (46 t) ir 13,5 proc. (35,64 tūkst.  t), o kačių ir šunų ėdalo bei premiksų – didėjo, atitinkamai 11,2  proc. (8,55 tūkst. t) ir 11,3 proc. (1,51 tūkst. t). Šių metų sausio – rugsėjo mėn., lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) gamyba padidėjo 2,7 proc. (1,41 tūkst. t).

Per devynis šių metų mėn. buvo parduota 551,06 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 60,3 proc. (310,48 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 29,3 proc. (150,53 tūkst. t) – eksportas į ES šalis ir 10,4 proc. (53,58 tūkst. t) – eksportas į trečiąsias šalis. Lyginant šių metų sausio – rugsėjo mėn. su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai padidėjo 2,6 proc. (14,16 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje – 1,4 proc. (4,72 tūkst. t).

                                                                                                         Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

Per devynis šių metų mėnesius pagaminta 795,14 tūkst. t kombinuotųjų pašarų