Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. 4 savaitę (01 24–30) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 292,84 EUR/t – 11,25 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę (3 savaitę (01 17–23) buvusia kaina, bei 46,63 proc. brangiau negu prieš metus (2021 m. 4 savaitę (01 25–31). Kvietrugiai 2022 m. sausio mėnesio pabaigoje buvo superkami vidutiniškai po 246,66 EUR/t – 3,60 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, ir 59,79 proc. brangiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Rapsai šių metų 4 savaitę buvo superkami vidutiniškai po 699,52 EUR/t – panašia kaina kaip prieš savaitę bei net 72,63 proc. didesne kaina negu 2021 m. 4 savaitę.

Tik pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo – 2022 m. 4 savaitę jie buvo superkami vidutiniškai po 241,18 EUR/t – 10,42 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę, bet 46,08 proc.  didesne kaina, palyginti su prieš metus buvusia kaina.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Kviečių supirkimo kaina Lietuvoje 2022 m. sausio mėnesio pabaigoje ir toliau didėjo