Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. 7 savaitę (02 14–20) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 258,35 EUR/t – kaina buvo 8,43 proc. mažesnė negu prieš savaitę (6 savaitę (02 07–13), bet 23,60 proc. didesnė negu prieš metus (2021 m. 7 savaitę (02 15–21). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina 7 savaitę sudarė 249,73 EUR/t ir, palyginti su praėjusią savaitę buvusia kaina, buvo didesnė 2,89 proc. ir 48,55 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 274,49 EUR/t – 1,44 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bei net 68,59 proc. didesne kaina negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.

Analizuojamu laikotarpiu rapsai buvo superkami vidutiniškai po 670,80 EUR/t – atitinkamai 1,79 proc. ir 60,23 proc. didesne kaina negu prieš savaitę ir metus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2022 m. vasario antroje pusėje grūdų supirkimo kainos kito nevienodai