Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2022 m. birželio mėn. pabaigoje ((26 savaitę (06 27–07 03) kviečius supirko vidutiniškai po 393,54  EUR/t – 3,68 proc. didesne kaina palyginti su 25 sav.  (06 20–26) bei 78,35 proc. brangiau negu 2021 m. 26 savaitę (06 28–07 04). Pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 36,04 proc. (iki 381,18 EUR/t), avižų – 15,69 proc. (iki 284,16 EUR/t). Palyginti su 2021 m. tuo pačiu metu buvusiomis grūdų supirkimo kainomis, pašariniai miežiai (II klasės) ir avižos pabrango daugiau nei 2 kartus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2022 m. birželio pabaigoje  grūdų supirkimo kainos padidėjo