Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų drėgnis buvo 2,91 proc. mažesnis negu 2021 m. analogišku laikotarpiu ir sudarė vidutiniškai 14,00 proc. Iš jų kviečių vidutinis drėgnis sudarė 14,02 proc. (-3,02 proc.), miežių – 14,33 proc. (-0,68 proc.), kvietrugių – 14,43 proc. (+0,32 proc.), rugių – 14,85 proc. (+1,81 proc.). Vidutinis rapsų drėgnis laikotarpiu nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d., palyginti su analogišku 2021 m. laikotarpiu, buvo 6,10 proc. didesnis negu praėjusiais metais ir sudarė 8,87 proc.

Šiais metais nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų kviečių baltymų kiekis sudarė 12,97 proc. ir buvo 4,79 proc. mažesnis negu praėjusiais metais, o kviečių šlapiojo glitimo kiekis buvo mažesnis 7,45 proc. ir sudarė vidutiniškai 24,60 proc. Kviečių sedimentacijos rodiklis sumažėjo 8,42 proc. (iki 45,15 ml), o kritimo skaičius buvo mažesnis 6,68 proc. ir sudarė 276,15 s. Bendras priemaišų kiekis grūduose sudarė 7,82 proc. ir, palyginti su 2021 m. analogišku laikotarpiu, buvo 3,21 proc. mažesnis.

Rapsų kokybė pagal išspaudžiamo aliejaus kiekį šiais metais geresnė – iki rugpjūčio 20 d. supirktų rapsų aliejingumas sudarė vidutiniškai 45,91 proc. – buvo 1,28 proc. didesnis negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Šiais metais Lietuvoje nuimamo grūdų derliaus drėgnis beveik 3 proc. mažesnis negu praėjusiais metais tuo pačiu metu