Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2022 m. 39 savaitę (09 26–10 02) rapsai buvo superkami vidutiniškai po 631,40 EUR/t – kaina buvo 9,55 proc. didesnė negu prieš savaitę (38 savaitę (09 19–25) ir 14,42 proc. didesnė negu prieš metus (2021 m. 39 savaitę (09 27–10 03).

Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 39 savaitę, palyginti su 38 savaite, padidėjo 6,08 proc. (iki 295,34 EUR/t) bei buvo 41,12 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Rugiai buvo superkami vidutiniškai po 247,05 EUR/t – 2,01 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina ir 35,03 proc. brangiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Kviečiai analizuojamu laikotarpiu buvo superkami po 324,86 EUR/t – 1,67 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bei 47,58 proc. brangiau negu prieš metus.

Tačiau pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina per savaitę sumažėjo 3,23 proc., bet buvo 26,85 proc. didesnė negu 2021 m. 39 savaitę ir sudarė 269,76 EUR/t.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų rugsėjo pabaigoje didėjo rapsų ir daugumos grūdų supirkimo kainos