Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2022 m. rugsėjo mėn. duomenimis, 2022 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 774,3 mln. t ir tai būtų 1,4 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. Kviečių derlius pasaulyje 2022 m. prognozuojamas 0,1 proc. mažesnis nei 2021 m. ir turėtų sudaryti 777,0 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu gali būti mažesnis 1,8 proc. ir sudaryti 1 482,8 mln. t. Labiausiai dėl vyravusių karštų ir sausų orų sumažinta kukurūzų derliaus prognozė ES šalyse. Prognozuojama, kad kukurūzų derlius gali būti 16 proc. mažesnis palyginti su paskutinių penkių metų vidurkiu. Mažesnis kukurūzų derlius dėl nepalankių meteorologinių sąlygų prognozuojamas ir JAV. Dėl palankių meteorologinių sąlygų Kanadoje ir JAV bei geresnių nei buvo tikėtasi prognozių Rusijoje, kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su FAO liepos mėn. prognoze, padidinta 6,7 mln. t, bet kaip buvo minėta anksčiau, ji neturėtų viršyti 2021 m. kviečių derliaus.

Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2022 m. turėtų sudaryti 277,4 mln. t, tai būtų 7,3 proc. mažiau nei 2021 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2022 m. turėtų sudaryti 132,1 mln. t, tai būtų 5,0 proc. mažiau, palyginti su 2021 m., bei 7,1 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Mažesnis kviečių derlius prognozuojamas dėl sausesnių ir karštesnių nei įprastai oro sąlygų, kurios gali sumažinti javų derlingumą.

Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2022 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 53,1 mln. t – būtų 38,0 proc. mažesnis, palyginti su 2021 m. Kviečių derlius Ukrainoje 2022 m. turėtų sudaryti 20,0 mln. t ir būtų 37,9 proc. mažesnis, palyginti su 2021 m., bei 26,5 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Ukrainoje mažesnis grūdų derlius prognozuojamas, nes vykstant karo veiksmams yra suvaržytas patekimas į laukus, trūksta darbo jėgos ir jaučiamas ekonominių išteklių mažėjimas. Grūdų derlius Ukrainoje taip pat gali būti mažesnis ir dėl uždelsto arba praleisto tręšimo.

FAO duomenimis, Rusijoje 2022 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 130,0 mln. t – tai būtų 10,6 proc. didesnis, palyginti su 2021 m., bei 7,2 proc. didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį (121,3 mln. t). Kviečių derlius 2022 m. turėtų sudaryti 86,5 mln. t, tai 13,7 proc. daugiau negu 2021 m, o kitų grūdų –5,4 proc. didesnis derlius (turėtų sudaryti 42,6 mln. t).

Šaltinis FAO

FAO 2022 m. prognozuoja mažesnį kviečių derlių ES šalyse ir Ukrainoje, o Rusijoje – didesnį