Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2022 m. gruodžio mėn. duomenimis, 2022 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 756,4 mln. t, ir tai būtų 2,0 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. Kviečių derlius pasaulyje 2022 m. prognozuojamas 0,4 proc. didesnis nei 2021 m. ir turėtų sudaryti 781,1 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 3,1 proc. mažesnis ir turėtų sudaryti 1 462,4 mln. t.

Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2022 m. turėtų sudaryti 274,7 mln. t, tai būtų 7,7 proc. mažiau nei 2021 m. ir tai gali būti 9,3  proc. mažiau, palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2022 m. turėtų sudaryti 135,5 mln. t (2021 m. buvo 137,9 mln. t), o kitų grūdų gali sudaryti 137,2 mln. t ir tai būtų 13,2 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį.

ES šiaurinėse šalyse, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, 2023 m. žieminių javų pasėlių sėja baigta 2022 m. lapkričio mėn. Pietinėse ES šalyse palankios oro sąlygos teigiamai veikia pasėlių dygimą, nes kai kuriose srityse (šiaurinėje Italijos dalyje ir Ispanijos pietuose), kur anksčiau buvo kritulių trūkumas, paskutiniu metu padaugėjo kritulių ir tai padėjo atkurti dirvožemio drėgmės lygį bei palankiai veikia pasėlių dygimą.

Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2022 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 51,1 mln. t, tai būtų atitinkamai 40,4 ir 28,0 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. ir paskutinių penkerių metų vidurkiu. Kviečių derlius analizuojamu laikotarpiu, turėtų sudaryti 20,0 mln. t, tai būtų 26,5 proc. mažiau negu paskutinių penkerių metų vidurkis.

Ukrainoje 2023 m. derliui  žieminių javų sėja buvo baigta 2022 m. lapkričio pabaigoje. Pasėtas žieminių javų plotas Europoje preliminariais duomenimis dėl mažesnių pasėlių plotų Ukrainoje gali būti 10 proc. mažesnis nei ankstesnis penkerių metų vidurkis. Karas Ukrainoje ir toliau ribojo prieigą prie laukų ir sukelia darbo jėgos trūkumą, todėl apsėtas plotas šalyje gali būti mažesnis apie 40 proc. negu paskutinių penkerių metų vidurkis. Žieminių javų plotas turėtų sudaryti 4,8 mln. ha (iš jų 4 mln. ha kviečių). 2022 m. lapkričio mėn. duomenimis, kviečių buvo pasėta 3,5 mln. ha, kai 2021 m. lapkričio mėn. žieminiais kviečiais tuo pačiu laiku buvo užsėta 6,1 mln. ha.

FAO duomenimis, Rusijoje 2022 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 137,5 mln. t, tai būtų 17,0 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. derliumi. Kviečių derlius iš minėto skaičiaus 2022 m. turėtų sudaryti 92,0 mln. t, tai būtų 20,9 proc. daugiau negu 2021 m.

Rusijos Federacijoje, nors ir iškritus gausiam kritulių kiekiui 2022 m. rugsėjo ir spalio mėn., pagrindinėse žieminių javų sėjos vietose (Volgos ir Centriniuose rajonuose) sėja įvertinta tik vidutiniškai. Žieminių javų sėja 2023 m. derliui Rusijoje užsitęsė, nes sėjai sąlygos galutinai buvo palankios tik 2022 m. lapkričio mėn.

Šaltinis FAO

FAO 2022 m. pasaulyje prognozuoja mažesnį grūdų derlių