Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2022 m. sudarė 1073,44 tūkst. t
ir, palyginti su 2022 m., padidėjo 2,6 proc. arba 27,11 tūkst. t. Kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 1,9 proc. (4,18 tūkst. t), o bendri pardavimai (vidaus, ES ir trečiųjų šalių rinkose) ir pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo atitinkamai 7,4 proc. (3,78 tūkst. t) ir 6,9 proc. (3,48 tūkst. t). Mišinių galvijams gamyba 2022 m., palyginti su 2021 m., nežymiai padidėjo – 1,0 proc. (3,21 tūkst. t), o bendri pardavimai  ir pardavimai vidaus rinkoje atitinkamai 7,3 proc. (14,24 tūkst. t) ir 31,2  proc. (21,62 tūkst. t). Lesalų gamyba analizuojamu laikotarpiu didėjo 0,9 proc. (2,73 tūkst. t), o bendri pardavimai ir pardavimai vidaus rinkoje, atitinkamai 2,3 proc. (7,01 tūkst. t) ir 1,9 proc. (5,37 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu, premiksų gamyba išaugo 23,5 proc. (1,42 tūkst. t), pardavimai vidaus rinkoje padidėjo nežymiai – 0,3 proc. (9 t), bendri pardavimai augo 19,2 proc. (860 t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba taip pat gana žyniai didėjo – 39,0 proc. (24,05 tūkst. t), o šunų ir kačių ėdalo gamyba augo, atitinkamai 8,2 proc. (1,66 tūkst. t) ir 3,6 proc. (4,01 tūkst. t).

Didžiausią dalį 2022 m. kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė mišiniai galvijams ir lesalai paukščiams, atitinkamai 30,9 proc. (332,01 tūkst. t) ir 28,9 proc. (310,28 tūkst. t). Mišiniai kiaulėms pernai metų kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 20,4 proc. (218,86 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai (KN 10.91.10.39.00), atitinkamai 10,9 proc. (116,99  tūkst. t) ir 6,1 proc. (65,62 tūkst. t), šunų ėdalas – 2,1 proc. (22,00 tūkst. t), premiksai – 0,7 proc. (7,48 tūkst. t).

2022 m. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 772,35 tūkst. t, iš to skaičiaus 65,9 proc. (509,08 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 26,9 proc. (208,19 tūkst. t) ES rinkoje ir 7,2 proc. (55,34 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2021 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje pernai metais padidėjo 7,5 proc. (35,67 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 8,6 proc. (16,45 tūkst. t), tačiau ketvirtadaliu (25,4 proc. arba 18,87 tūkst. t) sumažėjo eksportas į trečiąsias šalis. Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 4,5 proc. (35,67 tūkst. t).

Šaltinis:  ŽŪDC (ŽŪMPRIS)

2022 m. kombinuotųjų pašarų gamyba Lietuvoje didėjo nežymiai