JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. vasario mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su sausio mėn. derliaus prognoze, padidinta 2,49 mln. t ir turėtų sudaryti 783,80 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta Australijoje 1,4 mln. t (iki 38 mln. t), tai būtų rekordinis kviečių derliaus treti metai iš eilės. Rusijoje kviečių derliaus prognozė dėl didesnių vasarinių kviečių ploto, analizuojamu laikotarpiu, padidinta 1 mln. t (iki 92 mln. t).

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė padidinta 1,42 mln. t (iki 791,16 mln. t). Prognozė padidinta dėl didesnio pašarams ir pramonėje skirtų kviečių sunaudojimo Kanadoje, ES ir Rusijoje. Minėtas padidėjimas daugiau nei kompensuos prognozuojamą mažesnį kviečių su-naudojimą maistui, sėklai ir pramonei Bangladeše.

USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 1,33 mln. t ir sudaryti 212,95 mln. t. Kviečių eksporto prognozė padidinta dėl numatomo didesnio jų eksporto Australijoje, Ukrainoje, ES ir Rusijoje, tai turėtų daugiau nei kompensuoti laukiamą mažesnį kviečių eksportą iš Kanados. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 2,04 mln. t ir turėtų sudaryti 207,09 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje gali padidėti 0,95 mln. t (iki 269,34 mln. t). Kviečių atsargų padidėjimas prognozuojamas Australijoje ir Kinijoje. Šis padidėjimas daugiau nei kompensuos prognozuojamas mažesnes kviečių atsargos Ukrainoje, kurios gali būti mažiausios nuo 2016–2017 m.

2023 m. vasario mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su sausio mėn. prognoze, sumažinta 3,59 mln. t – iki 1 442,77 mln. t. Mažesnis kukurūzų derlius dėl mažesnio kukurūzų pasėlių ploto ir derlingumo prognozuojamas Argentinoje. Šio sumažėjimo dalį turėtų kompensuoti didesnis kukurūzų derlius Filipinuose ir Vietname. Didesnis miežių derlius prognozuojamas Rusijoje, Australijoje ir Urugvajuje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 2,28 mln. t ir turėtų sudaryti 1 454,85 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 2,43 mln. t (iki 221,24 mln. t), o importo –  1,33 mln. t (iki 216,35 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima didesnį kukurūzų eksportą iš Brazilijos, Ukrainos, Paragvajaus, Turkijos  ir Indonezijos, bet mažesnį – iš Argentinos. Kukurūzų importas turėtų padidėti į ES, bet sumažėti į Indoneziją ir Malaiziją.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 0,79 mln. t ir turėtų sudaryti 321,53 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 1,14 mln. t (iki 295,28 mln. t). Mažesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Ukrainoje ir Indonezijoje. Kukurūzų atsargų sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti numatomos didesnės jų atsargos Brazilijoje ir Kanadoje.

Šaltinis USDA

USDA padidino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje