Pateikiamos ne mažiau kaip 3 t nefasuotų mineralinių trąšų įsigijimo kainos (EUR/t be PVM) iš prekybininkų sandėlių. Duomenys surinkti Vokietijos Žemės ūkio rūmų specialistų mėnesio viduryje. Iš atskirose ataskaitose pateiktų duomenų apskaičiuotas paprastas aritmetinis vidurkis.

Šaltinis: AMI

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Mineralinių trąšų kainos Vokietijoje 2023 m. gegužės mėn.