JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. rugsėjo mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su rugpjūčio mėn. derliaus prognoze, sumažinta 6,03 mln. t ir turėtų sudaryti 787,34 mln. t. Kviečių derliaus prognozė dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, sumažinta Australijoje – 3,0 mln. t (iki 26,0 mln. t). Kanadoje dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (drėgmės trūkumo) kviečių derliaus prognozė sumažinta 2 mln. t (iki 31 mln. t).

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė sumažinta 0,21 mln. t (iki 795,86 mln. t). Prognozė sumažinta dėl mažesnio kviečių sunaudojimo maistui ir sėklai. Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (drėgmės pertekliui) derliaus nuėmimo metu, kviečių sunaudojimas pašarams prognozuojamas didesnis ES ir Kinijoje, nes tikimasi didesnio prastesnės kokybės kviečių derliaus kiekio tinkamo pašarams.

USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu, kviečių eksportas pasaulyje turėtų sumažėti 2,05 mln. t ir sudaryti 207,34 mln. t. Kviečių eksporto prognozė sumažinta dėl numatomo mažesnio jų eksporto Kanadoje, Australijoje ir ES. Kviečių eksporto sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti prognozuojamas didesnis kviečių eksportas iš Rusijos ir Kazachstano. Kviečių importo prognozė pasaulyje sumažinta 1,77 mln. t ir turėtų sudaryti 205,62 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų sumažėti 7 mln.  t (iki 258,61 mln. t), tai būtų pačios mažiausios atsargos nuo 2015–2016 m.

2023 m. rugsėjo mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su rugsėjo mėn. prognoze, sumažinta 0,76 mln. t – iki 1 496,50 mln. t. Mažesnį kukurūzų derlių ES  iš dalies turėtų kompensuoti laukiamas didesnis kukurūzų derlius Ukrainoje. ES kukurūzų derlius laukiamas mažesnis Prancūzijoje, Bulgarijoje, bet šį sumažėjimą dalinai turėtų kompensuoti prognozuojamas didesnis kukurūzų derlius Vokietijoje. Kanadoje miežių derlius prognozuojamas mažesnis, o minėtą sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti  didesnis miežių derlius Rusijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 1,49 mln. t ir turėtų sudaryti 1 485,13 mln. t. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 0,25 mln. t (iki 235,44 mln. t), o importo – 0,14 mln. t (iki 225,96 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės prekybos kitais grūdais pokyčiai 2023–2024 m. apima sumažėjusį miežių eksportą į Kanadą, bet šį sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti didesnis miežių eksportas iš Rusijos.

2023–2024 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 2,77 mln. t ir turėtų sudaryti 339,56 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 2,94 mln. t (iki 313,99 mln. t). Didesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Brazilijoje, Meksikoje, Ukrainoje ir  Kinijoje. Kukurūzų atsargų padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti numatomos mažesnės kukurūzų atsargos Argentinoje.

Šaltinis USDA

USDA rugsėjo mėn. sumažino 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje