Šių metų I ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 520 ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 453,29 t galvijienos skerdenų. Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, sumažėjo 6,17 proc. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2022 m. I ketvirtį sudarė 4,02 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą ekologiškai užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris šių metų I ketvirtį buvo didesnis 4,91 proc. nei galvijų, užaugintų įprastinės gamybos ūkiuose, ir sudarė 298,22 kg. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, padidėjo 2,82 proc. ir sudarė 181,49 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 2,77 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Šių metų I ketvirtį, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina padidėjo 6,95 proc. ir sudarė 369,06 EUR/100 kg (be PVM). Tai 8,41 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2023 m. I ketvirtį sumažėjo