Sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 4,59 proc. ir sudarė 2 645 vnt., o sertifikuotas plotas juose padidėjo 3,65 proc. Ariama žemė sudarė 61,35 proc. sertifikuoto ploto. Kviečių plotas sudarė 40,81 proc. sertifikuoto javų ploto. Sertifikuotų perdirbimo įmonių skaičius analizuojamu laikotarpiu padidėjo 33,88 proc. ir sudarė 162 vnt.

Sertifikacijos įstaigos „Ekoagros“ duomenimis, 2022 m. pabaigoje Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo auginama 57,891 tūkst. galvijų, iš kurių melžiamos karvės sudarė 23,20 proc. Palyginti su 2021 m., ekologiškai auginamų galvijų skaičius Lietuvoje sumažėjo 2,13 proc., o palyginti su 2017 m., padidėjo 1,08 proc. Ekologiško geriamojo pieno gamyba 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 4,54 proc., rauginto pieno gaminių – 12,96 proc., sūrių – 46,60 proc. Ekologiškos galvijienos skerdenų svoris 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 16,17 proc. ir sudarė 2 500,95 t.

Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose praėjusiais metais, palyginti su 2021 m., sertifikuotų paukščių skaičius sumažėjo 6,89 proc. ir sudarė 18,090 tūkst. vnt. Vištos dedeklės sudarė 88,77 proc. sertifikuotų paukščių.  Palyginti su 2017 m., ekologiškai auginamų paukščių skaičius padidėjo 34,41proc. Sertifikuotuose Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose ir įmonėse 2022 m. ekologiškų kiaušinių gavyba sudarė 184,396 t.

Praėjusiais metais, palyginti su 2021 m., Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo auginama mažiau 12,95 proc. avių ir 10,59 proc. ožkų. 2022 m. pabaigoje Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo sertifikuotos 17,201 tūkst. avių ir 625 ožkos. Tačiau, palyginti su 2017 m., avių auginimas sumažėjo 35,91 proc., ožkų – 40,70 proc.

Sertifikacijos įstaigos „Ekoagros“ duomenimis, Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose 2022 m., palyginti su 2021 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius sumažėjo 21,14 proc. ir sudarė 138 vnt. Tačiau, palyginti su 2017 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius padidėjo 23,21 proc.

Praėjusiais metais, kaip ir 2021 m., Lietuvoje nebuvo sertifikuota nei vieno ekologiškai auginamo triušio.

Šaltiniai: ŽŪDC (LŽŪMPRIS), Ekoagros

Sertifikuotų ekologinio žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoje 2022 m. padidėjo