Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų šių metų I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, padidėjo 49,71 proc. 2023 m. I pusmetį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš Lietuvos augintojų supirko 30,898 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 38,49 proc., avižos – 33,40 proc., grikiai – 9,53 proc., rugiai – 6,00 proc., pupos – 3,60 proc., kvietrugiai – 3,16 proc., žirniai – 2,86 proc., kukurūzai – 1,68 proc., miežiai – 1,10 proc. Ekologiški grūdai sudarė 2,45 proc. visų supirktų 2023 m. I pusmetį grūdų Lietuvoje. Šių metų I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, ekologiškų grikių supirkimo kaina sumažėjo 38,96 proc., kukurūzų – 31,78 proc., rugių – 16,67 proc., kviečių – 13,88 proc., rapsų – 2,42 proc., miežių – 0,16 proc., o avižų padidėjo 3,82 proc., lubinų – 9,15 proc., žirnių – 13,15 proc., kvietrugių – 14,57 proc., pupų – 31,04 proc. Ekologiškų avižų supirkimo kaina Lietuvoje 2023 m. I pusmetį buvo 2,65 proc. didesnė nei įprastinių avižų, grikių – 4,30 proc., kvietrugių – 8,17 proc., kviečių – 19,48 proc., miežių – 24,90 proc., rugių – 44,57 proc., rapsų – 53,02 proc., žirnių – 76,03 proc., pupų – daugiau nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2023 m. I pusmetį, palyginti su 2022 m. atitinkamu pusmečiu, padidėjo 30,86 proc. ir sudarė 72,990 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 52,41 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 17,45 proc., pupos – 10,26 proc., žirniai – 6,00 proc., grikiai – 5,15 proc., rugiai – 4,47 proc., kvietrugiai – 3,71 proc., miežiai – 0,48 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų I pusmetį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, sumažėjo 46,72 proc. ir sudarė 6,364 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų rugių, kviečių ir grikių.

Šių metų I pusmetį, palyginti su praėjusių metų I pusmečiu, ekologiškų grūdų perdirbimas padidėjo 3,60 proc. ir sudarė 6,697 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu daugiausia perdirbta buvo ekologiškų kviečių, pupų ir grikių. 2023 m. birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 14,418 tūkst. t.

Šaltinis – ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas 2023 m. I pusmetį padidėjo