JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. lapkričio mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su spalio mėn. derliaus prognoze, sumažinta 1,45 mln. t ir turėtų sudaryti 781,98 mln. t. Kviečių derliaus prognozė sumažinta Indijoje, Argentinoje, Kazachstane, Jungtinėje Karalystėje ir Brazilijoje. Argentinoje

dėl nepalankių meteorologinių sąlygų kviečių derliaus prognozė sumažinta 1,5 mln. t (iki 15 mln. t). Kviečių derliaus sumažėjimą dėl didesnio ploto ir derlingumo iš dalies turėtų kompensuoti laukiamas 5,0 mln. t didesnis kviečių derlius Rusijoje.

USDA duomenimis pasaulinio kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė išliko beveik stabili ir turėtų sudaryti 792,84 mln. t. Kviečių eksportas analizuojamu laikotarpiu pasaulyje turėtų sumažėti 1,25 mln. t ir sudaryti 205,01 mln. t. Kviečių eksporto prognozė sumažinta dėl numatomo mažesnio jų eksporto iš Argentinos, Indijos ir Egipto. Kviečių eksporto sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti prognozuojamas didesnis kviečių eksportas iš Ukrainos. Kviečių importo prognozė pasaulyje taip pat išliko nepakitusi ir turėtų sudaryti 204,7 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 0,56 mln. t (iki 258,69 mln. t). Didesnės kviečių atsargos prognozuojamos Rusijoje, Kinijoje ir Argentinoje, bet šį padidėjimą gali sumažinti laukiamos mažesnės kviečių atsargos Indijoje, Ukrainoje ir Brazilijoje.

2023 m. lapkričio mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su spalio mėn. prognoze, padidinta 4,76 mln. t – iki 1 499,31 mln. t. Didesnio kukurūzų derliaus laukiama Ukrainoje, Rusijoje, Birmoje ir Paragvajuje. Mažesnis kukurūzų derlius prognozuojamas Meksikoje, Egipte ir Indonezijoje. Meksikoje kukurūzų derliaus prognozė sumažinta dėl mažesnio kukurūzų ploto. Miežių derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta Rusijoje, Ukrainoje ir Indijoje, bet sumažinta Argentinoje, ES ir Turkijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 4,09 mln. t ir turėtų sudaryti 1 487,17 mln. t. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 2,75 mln. t (iki 238,30 mln. t), o importo – 2,47 mln. t (iki 228,22 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės prekybos kitais grūdais pokyčiai 2023–2024 m. apima padidėjusį kukurūzų eksportą iš JAV, Rusijos, Turkijos ir Paragvajaus. Kukurūzų importo prognozė padidinta į Kanadą, Egiptą, Meksiką, ES ir Saudo Arabiją, bet sumažinta Iranui ir Bangladešui. Miežių eksportas turėtų padidėti iš Ukrainos, bet gali sumažėti iš Argentinos.

2023–2024 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 2,90 mln. t ir turėtų sudaryti 341,12 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 2,59 mln. t (iki 314,99 mln. t). Didesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Ukrainoje, Paragvajuje ir  Kinijoje. Kukurūzų atsargų padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti numatomos mažesnės kukurūzų atsargos Irane.

Šaltinis USDA

USDA lapkričio mėn. sumažino 2023–2024 m. kviečių, bet padidino kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje