2023 m. 49 savaitę didmeninėje prekyboje vidutinės degalų kainos mažėjo. Didmeninė dyzelino žemės ūkiui kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 2,4 proc., dyzelino – 1,9 proc., šildymo kuro – 1,8 proc., automobilių dujų – 0,3 proc., o benzino A-95 – 0,7 proc. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu didmeninė dyzelino kaina sumažėjo 8,5 proc., dyzelino žemės ūkiui – 11,2 proc., šildymo kuro – 6,9 proc., benzino A-95 – 1,8 proc., o automobilių dujų – 9,2 proc.
Mažmeninėje prekyboje 2023 m. 49 savaitę vidutinės degalų kainos mažėjo arba nekito. Mažmeninė dyzelino kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,3 proc., benzino A-95 – 1,2 proc., automobilių dujų – 0,3 proc., o dyzelino žemės ūkiui – nepasikeitė. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu mažmeninė dyzelino kaina sumažėjo 12,9 proc., dyzelino žemės ūkiui – 19,6 proc., benzino A-95 – 7,1 proc., o automobilių dujų – 13,7 proc.

Vidutinės degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 49 savaitę

Vidutinės mažmeninės degalų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2023 m. 49 savaitę

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 49 savaitę