Europos kombinuotųjų pašarų gamintojų asociacijos (FEFAC) išankstiniais duomenimis, 2023 m. kombinuotųjų pašarų gamyba ES šalyse turėtų sudaryti 144,3 mln. tonų, t. y. 2 proc. (2,4 mln. t) mažiau nei 2022 m.

ES pašarų rinkai šiais metais neigiamos įtakos turėjo geopolitiniai neramumai ir didėjantys aplinkosaugos reikalavimai –­ nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo iki nitratų emisijos reguliavimo. Kombinuotųjų pašarų ir jų žaliavų rinką taip pat paveikė sausos ir potvyniai bei gyvūnų ligos, tokios kaip paukščių gripas ir afrikinis kiaulių maras. Pašarų gamybai įtakos turėjo ir maisto kainų infliacija.

Tokiose šalyse kaip Vokietija, Airija, Danija ir Vengrija pašarų gamyba sumažėjo maždaug 5 %, o kitose šalyse, pavyzdžiui, Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje ir Rumunijoje, šiek tiek didėjo. Likusiose valstybėse narėse pašarų gamyba arba nežymiai sumažėjo, arba išliko panašaus lygio kaip ir praėjusiais metais.

Panašiai kaip ir 2022 m., 2023 m. labiausiai nukentėjo kiaulių pašarų sektorius, kur gamyba mažėjo beveik 2,5 mln. tonų. Tačiau kombinuotųjų pašarų gamyba paukščiams šiemet, palyginti su pernai metais padidėjo 0,9 mln. t., nors ir nepasiekė buvusio 2021 m. lygio. Galvijų pašarų gamyba 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 0,8 mln. tonų. Tam įtakos turėjo  sausrų sukeltas vandens trūkumas Pietų šalyse narėse, ypač Ispanijoje ir Portugalijoje, dėl ko teko mažinti ar ir visai uždaryti galvijų ūkius. Tačiau Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse galvijų augintojai, priešingai, dėl palankių orų turėjo pakankamai žaliųjų pašarų, dėl ko mažėjo pramoninių pašarų galvijams paklausa.

Kombinuotųjų pašarų paklausos ir gamybos perspektyvos 2024 m. išlieka neaiškios. Pagrindiniai veiksniai, tokie kaip gyvūnų ligų poveikis, ekonominis neapibrėžtumas, tebesitęsianti didelė maisto kainų infliacija, oro sąlygų svyravimai bei padidėjęs paukštienos produktų ir pašarų žaliavų importas iš Ukrainos, daro įtaką vietos gamybai. Gyvūnų gerovės politika tai pat paveiks gyvulių ir pašarų gamybos rinką, nors pašarinių žaliavų, ypač grūdų, kainos sumažėjo iki lygio, buvusio prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.

                                                                                                                                Šaltinis: FEFAC

2023 m. mažėjo ES pramoninių kombinuotųjų pašarų gamyba