2021 metų statistika
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-22)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-1
(informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-22)
Žalio pieno supirkimo kiekių Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-23)
Žalio pieno supirkimo kainų Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-23)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno supirkimo ir pieno perdirbimo įmonių suvestinė ataskaita pagal PS-2 (informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-23)
Žalio pieno importo į Lietuvą iš kitų ES šalių suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-23)
Žalio pieno eksporto iš Lietuvos į kitas ES šalis suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-05-21, sekantis atnaujinimas 2021-06-23)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į ES šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į trečiąsias šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos ES šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos trečiųjų šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Pieno gaminių atsargos Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse mėnesio pabaigoje pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2021-05-28, sekantis atnaujinimas 2021-06-30)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo vidaus rinkoje kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5
(informacija atnaujinta 2021-06-18 sekantis atnaujinimas 2021-06-25)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5
(informacija atnaujinta 2021-06-18, sekantis atnaujinimas 2021-06-25)
2020 metų statistika
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2021-01-22)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-1
(informacija atnaujinta 2021-01-22)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų sūrių rūšių pardavimo kainos ir kiekiai kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2020-04-21)
Žalio pieno supirkimo kiekių Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-02-23)
Žalio pieno supirkimo kainų Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-02-23)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno supirkimo ir pieno perdirbimo įmonių suvestinė ataskaita pagal PS-2 (informacija atnaujinta 2021-02-23)
Žalio pieno importo į Lietuvą iš kitų ES šalių suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-02-23)
Žalio pieno eksporto iš Lietuvos į kitas ES šalis suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2021-02-23)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kiekiai (2020 m.)
(informacija atnaujinta 2021-03-19)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kainos (2020 m.)
(informacija atnaujinta 2021-03-19)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno supirkimo ir pieno perdirbimo įmonių (2020 m.) (informacija atnaujinta 2021-03-19)
Žalio pieno importas į Lietuvą iš kitų ES šalių (2020 m.)
(informacija atnaujinta 2021-03-19)
Žalio pieno eksportas iš Lietuvos į kitas ES šalis (2020 m.)
(informacija atnaujinta 2021-03-19)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į ES šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į trečiąsias šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos ES šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos trečiųjų šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Pieno gaminių atsargos Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse mėnesio pabaigoje pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo vidaus rinkoje kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2021-01-29)
2019 metų statistika
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2020-01-22)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-1
(informacija atnaujinta 2020-01-22)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų sūrių rūšių pardavimo kainos ir kiekiai kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2020-01-22)
Žalio pieno supirkimo kiekių Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2020-01-23)
Žalio pieno supirkimo kainų Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2020-01-23)
Žalio pieno importo į Lietuvą iš kitų ES šalių suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2020-03-23)
Žalio pieno eksporto iš Lietuvos į kitas ES šalis suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2020-01-23)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kiekiai (2019 m.)
(informacija atnaujinta 2020-03-20)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kainos (2019 m.)
(informacija atnaujinta 2020-03-20)
Žalio pieno importas į Lietuvą iš kitų ES šalių (2019 m.)
(informacija atnaujinta 2020-03-23)
Žalio pieno eksportas iš Lietuvos į kitas ES šalis (2019 m.)
(informacija atnaujinta 2020-03-20)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į ES šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į trečiąsias šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos ES šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos trečiųjų šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2020-12-10)
Pieno gaminių atsargos Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse mėnesio pabaigoje pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2020-12-10)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-4
(informacija atnaujinta 2020-07-13)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo vidaus rinkoje kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2020-01-03)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2020-01-03)
2018 metų statistika
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2019-01-23)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-1
(informacija atnaujinta 2019-01-23)
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų sūrių rūšių pardavimo kainos ir kiekiai kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose pagal PS-1 (informacija atnaujinta 2019-01-23)
Žalio pieno supirkimo kiekių Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2019-02-22)
Žalio pieno supirkimo kainų Lietuvoje suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2019-02-22)
Žalio pieno importo į Lietuvą iš kitų ES šalių suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2019-02-22)
Žalio pieno eksporto iš Lietuvos į kitas ES šalis suvestinė ataskaita pagal PS-2
(informacija atnaujinta 2019-02-22)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kiekiai (2018 m.)
(informacija atnaujinta 2019-03-20)
Žalio pieno supirkimo Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų kainos (2018 m.)
(informacija atnaujinta 2019-03-20)
Žalio pieno importas į Lietuvą iš kitų ES šalių (2018 m.)
(informacija atnaujinta 2019-03-20)
Žalio pieno eksportas iš Lietuvos į kitas ES šalis (2018 m.)
(informacija atnaujinta 2019-03-20)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į ES šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių eksportas į trečiąsias šalis pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos vidaus rinkoje pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos ES šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių vidutinės pardavimo kainos trečiųjų šalių rinkose pagal PS-3 (informacija atnaujinta 2019-07-29)
Pieno gaminių atsargos Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse mėnesio pabaigoje pagal PS-3
(informacija atnaujinta 2019-07-29)
Kai kurių pieno gaminių gamyba Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagal PS-4
(informacija atnaujinta 2019-07-12)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo vidaus rinkoje kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2019-01-25)
Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo kitų ES valstybių ir trečiųjų šalių rinkose kainų ir kiekių ataskaita pagal PS-5 (informacija atnaujinta 2019-01-25)