Raginame dalyvauti priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“

Raginame dalyvauti priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“

Žemdirbiai, valdantys žemės plotus Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių ir Marijampolės savivaldybėse, kviečiami dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.     Paraiškos priimamos nuo 2021 m.  vasario 15

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2021 m. sausio 1 d.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2021 m. sausio 1 d.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir