Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio 19–30 dienomis kviečiami teikti paraiškas laikinajai valstybės pagalbai gauti

Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio 19–30 dienomis kviečiami teikti paraiškas laikinajai valstybės pagalbai gauti

2021 m. pagalba mokama tik tuomet, jeigu 2021 m. sausio–vasario mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius (broilerius, kalakutus) (pagal Centro duomenis apie supirktus broilerių ir kalakutų kiekius ir kainas) buvo bent 5 proc. mažesnės, lyginant

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų