VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio mėn. iš 11 956 pieno gamintojų supirko 103,20 tūkst. t vidutinio 4,36 proc. riebumo ir 3,44 baltymingumo pieno (2022 m. sausio mėn. – 106,47 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2021 m. sausio mėn. – 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,1 proc., arba 3,27 tūkst. t. Per 2022 m. sausio mėn. buvo supirkta 103,2 tūkst. t pieno arba 0,8 proc. daugiau nei 2022 m. gruodžio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. sausio mėn., padidėjo 1,7 proc. ir sudarė 344,21 Eur/t. Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. sausio mėnesį, palyginti su 2022 m. gruodžio mėn., sumažėjo 10,6 proc.

2023 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio mėnesį vidutinė natūralaus (4,36 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2022 m. gruodžio mėn., sumažėjo 12,9 proc. ir siekė 443,75 Eur, o, palyginti su 2022 m. sausio mėn., ji buvo 0,58 proc. didesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. sausio mėnesį už natūralų pieną (4,36 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 476,91 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 13,0 proc. (2022  m. gruodžio mėn. ji buvo 547,97 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. sausio mėn. sumažėjo 10,9 proc. ir buvo 363,32 Eur/t Eur už t (2022 m. gruodžio mėn. – 407,64  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. sausio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 563,1 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. sausio mėn., buvo 145,0 Eur/t arba 34,7 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 428,9 Eur/t, Lenkijoje – 515,9 Eur/t, Estijoje – 522,2 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. sausio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 11,70 Eur/t arba 2,8 proc., Lenkijoje – 115,00 Eur/t arba 28,7 proc., Estijoje – 135,50 Eur/t arba 35,0 proc.

2023 m. sausio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 88,80 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 86,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,48 tūkst. t, arba 0,6 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 14,39 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio mėn., sumažėjo 3,75 tūkst. t, arba 20,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. vasario 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 37,0 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,1 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 35,3 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,7 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,4 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 24,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 26,2 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2023 m. sausio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,4 proc., gamintojų skaičius – 9,5 proc., pieno pardavimas – 3,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio mėn. sumažėjo 21,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 15,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,4 proc. – nuo 90,27  tūkst. t (2022 m. sausio  mėn.) iki 89,87 tūkst. t (2023 m. sausio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 223,43 tūkst. pieninių veislių karvių – 7,2 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 11,96 tūkst. gamintojų, kurie laiko 202,42 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2023 m. sausio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.201 034,411 320
Alytaus r. sav.5962 110,624 775
Anykščių r. sav.1941 366,913 113
Birštono sav.1328,06116
Biržų r. sav.3842 407,625 172
Druskininkų sav.2730,55129
Elektrėnų sav.3854,15201
Ignalinos r. sav.38398,41955
Jonavos r. sav.301 154,271 576
Joniškio r. sav.382 236,823 791
Jurbarko r. sav.4821 858,935 103
Kaišiadorių r. sav.83214,58805
Kalvarijos sav.2031 833,383 318
Kauno m. sav.10,673
Kauno r. sav.702 970,474 245
Kazlų Rūdos sav.75978,311 702
Kelmės r. sav.8322 950,467 621
Klaipėdos r. sav.1151 493,422 910
Kretingos r. sav.1161 044,621 969
Kupiškio r. sav.2661 399,573 143
Kėdainių r. sav.1093 909,286 012
Lazdijų r. sav.4721 709,873 494
Marijampolės r.1983 422,695 323
Mažeikių r. sav.1851 381,413 166
Molėtų r. sav.162478,281 396
Pagėgių sav.2763 207,016 570
Pakruojo r. sav.296 022,908 529
Panevėžio r. sav.1154 477,037 372
Pasvalio r. sav.1795 039,007 610
Plungės r. sav.3013 183,646 267
Prienų r. sav.2891 298,193 216
Radviliškio r. sav.2143 070,296 175
Raseinių r. sav.5712 404,876 374
Rietavo sav.1571 189,542 379
Rokiškio r. sav.1641 116,012 585
Skuodo r. sav.4354 128,007 898
Tauragės r. sav.5483 287,967 236
Telšių r. sav.5134 032,438 785
Trakų r. sav.3988,19270
Ukmergės r. sav.161807,312 047
Utenos r. sav.1521 330,462 790
Varėnos r. sav.62115,18395
Vilkaviškio r. sav.5681 472,204 258
Vilniaus r. sav.21182,20328
Zarasų r. sav.101291,76799
Šakių r. sav.3037 591,6510 536
Šalčininkų r. sav.91270,01633
Šiaulių r. sav.932 713,244 361
Šilalės r. sav.1 1005 588,5613 411
Šilutės r. sav.6373 310,009 090
Širvintų r. sav.78129,74408
Švenčionių r. sav.12381,53744
Iš viso11 956103 196,65202 424
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio mėn. mokama kaina