2017 m. 52–2018 m. 2 sav. (2017 m. gruodžio 25–2018 m. sausio 14 d.)

*lyginant 2018 m. 2 savaitę su 2017 m. 1 savaite

**lyginant 2018 m. 2 savaitę su 2017 m. 2 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(ŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

 

2018-01-18 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos 2017 m. 52–2018 2 sav.