Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 2 savaitę su 2018 m. 1 savaite
*** lyginant 2018 m. 2 savaitę su 2017 m. 2 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78

2018-01-25 Kiaulių vidutinės supirkimo kainos* (skerdenų) Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje EUR/100 kg (be PVM) 2017-12-18–2018-01-14 (2017 m. 51–2018 m. 2 sav.) ir 2017-01-09–2017-01-15 (2017 m. 2 sav.)