Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 4 savaitę su 2018 m. 3 savaite
*** lyginant 2018 m. 4 savaitę su 2017 m. 4 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-02-08 Kiaulių vidutinės supirkimo kainos* (skerdenų) Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje EUR/100 kg (be PVM) 2018-01-01–2018-01-28 (2018 m. 1–4 sav.) ir 2017-01-23–2017-01-29 (2017 m. 4 sav.)