Pastabos:
*kainos (EUR) pateiktos pagal atitinkamos datos ECB valiutų santykį
** lyginant 2018 m. 6 savaitę su 2018 m. 5 savaite
*** lyginant 2018 m. 6 savaitę su 2017 m. 6 savaite
… – nėra duomenų

Šaltinis: LVAEI, EKI, ZSRIR
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-02-22 Kiaulių vidutinės supirkimo kainos* (skerdenų) Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje EUR/100 kg (be PVM) 2018-01-15–2018-02-11 (2018 m. 3–6 sav.) ir 2017-02-06–2017-02-12 (2017 m. 6 sav.)