2018 m. 4–7 sav. (2018 m. sausio 22–vasario 18 d.)

*lyginant 2018 m. 7 savaitę su 2018 m. 6 savaite

**lyginant 2018 m. 7 savaitę su 2017 m. 7 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(ŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-02-22 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos 2018 m. 4–7 sav.