* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-02-28 Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių eksportas 2017 m. lapkričio–2018 m. sausio mėn., tūkst. vnt.