2018 m. 7–10 sav. (2018 m. vasario 12–kovo 11 d.)

*lyginant 2018 m. 10 savaitę su 2018 m. 9 savaite

**lyginant 2018 m. 10 savaitę su 2017 m. 10 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-03-15 Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 m. 7–10 sav.