2018 m. balandžio mėnesį atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duome-nimis, 2017–2018 m. kviečių pasiūlos prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, padidinta 2,96 mln. t (iki 1 014,35 mln. t). 2017–2018 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje 2018 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn. prognoze, padidinta 0,96 mln. t ir turėtų sudaryti 759,75 mln. t, o tai būtų 8,11 mln. t daugiau nei 2016–2017 m. 2017–2018 m. kviečių derliaus prognozė padidinta labiausiai dėl padidinto kviečių derliaus Maroke, kuris 2016–2017 m. dėl sausros buvo daug mažesnis.
USDA duomenimis, kviečių eksportas pasau-lyje 2017–2018 m. turėtų sudaryti 182,01 mln. t, tai būtų labai panašiai kaip buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių eksporto prognozė padidinta Rusijoje ir Kazachstane atitinkamai 1 ir 0,5 mln. t, o Argentinoje – 0,3 mln. t, tačiau šį eksporto padidėjimą turėtų padengti eksporto sumažėjimas iš ES ir kitų šalių. Mažesnis kviečių importas analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas Maroke, Brazilijoje ir Kolumbijoje, o didesnis – Alžyre, Etiopijoje, Japonijoje, Kenijoje, Turkijoje ir Filipinuose.
Kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje, balandžio mėn. prognozės duomenimis, padidinta 0,63 mln. t, iki 743,13 mln. t, ir tai būtų 4,30 mln. t daugiau, palyginti su 2016–2017 m. Labiausiai kviečių sunaudojimas turėtų padidėti ES šalyse ir Indonezijoje, o Irane, Indijoje ir JAV jis prognozuojamas mažesnis.
Kviečių atsargos pasaulyje, padidėjus pasiūlai daugiau nei sunaudojimui, 2017–2018 derliaus metų pabaigoje prognozuojamos 2,33 mln. t didesnės ir turėtų pasiekti rekordinį lygį – 271,22 mln. t.
USDA 2018 m. balandžio mėn. prognozės duomenimis, 2017–2018 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgo, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derlius, palyginti su kovo mėn. prognoze, turėtų sumažėti 6,95 mln. t (iki 1 315,01 mln. t). Kukurūzų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 5,67 mln. t mažesnis ir turėtų sudaryti 1 036,07 mln. t. Sumažėjus pasėlių plotams ir nukentėjus nuo sausros derlingumui Argentinoje kukurūzų derliaus prognozė sumažinta 3 mln. t (iki 36 mln. t). Mažesnis kukurūzų derlius 2017–2018 m. laukiamas Brazilijoje, Paragvajuje. Didesnis kukurūzų derlius prognozuojamas Meksikoje ir Pietų Afrikoje. 2017–2018 m. miežių derliaus prognozė sumažinta Baltarusijoje.
Pasaulinė 2017–2018 m. kukurūzų eksporto prognozė sumažinta 3,36 mln. t (iki 152,37 mln. t). Kukurūzų eksporto sumažėjimas numatomas Argentinoje ir Brazilijoje. Kukurūzų importo prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta Iranui, Malaizijai, Taivanui, Meksikai ir Čilei, šį sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti didesni kukurūzų importo kiekiai į Bangladešą ir Turkiją.
2017–2018 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 1,14 mln. t ir turėtų sudaryti 224,88 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 1,39 mln. t (iki 197,78 mln. t). Kukurūzų atsargos balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., labiausiai sumažintos Argentinoje, Paragvajuje ir Brazilijoje.

Šaltinis: USDA
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė

D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

2018-04-30 USDA padidino kviečių, bet sumažino kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje