2018 m. 16–19 sav. (2018 m. balandžio 16–gegužės 13 d.)

*lyginant 2018 m. 19 savaitę su 2018 m. 18 savaite

**lyginant 2018 m. 19 savaitę su 2017 m. 19 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2018-05-17 Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos EUR/100 kg (be PVM) 2018 16–19 sav.